Графік роботи:ПН-НД: з 09:00 до 19:00

Телефон:+38 (097)-657-63-78

Графік роботи:ПН-НД: з 09:00 до 19:00

Телефон:+38 (097)-657-63-78

БЕЗКОШТОВНА ДОСТАВКА ЗАМОВЛЕНЬ ВІД 3000 ГРН

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)про замовлення, купівлю-продаж і доставку товарів

Цей договір є офіційною та публічною пропозицією Продавця укласти договір купівлі-продажу Товару, представленого на сайті, що розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://roadtripshop.com.ua/ з будь-якою зацікавленою особою відповідно до умов, передбачених у цьому Договорі.
Цей договір є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх покупців, незалежно від їх статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець) без надання переваги одному покупцю перед іншим. Шляхом укладення цього Договору покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару, повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту оформлення Замовлення Покупцем відповідно до розділу 4 цього Договору.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару дистанційним способом (далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. Товар – продукція/товар, перелік якої опублікований на Сайті, що на умовах цього Договору пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв’язку через Сайт інтернет-магазину Продавця.

1.3. Інтернет-магазин – сайт Продавця за адресою https://roadtripshop.com.ua/, створений для укладення договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару за допомогою мережі Інтернет.

1.4. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту Продавця запит Покупця на здійснення купівлі обраних ним Товарів.

1.5. Покупець – будь-яка дієздатна особа, що має намір оформити та/або оформляє замовлення на Сайті з метою покупки Товару, та яка за власним волевиявленням повністю прийняла (акцептувала) всі умови цього Договору без виключення.

1.6. Продавець – це фізична особа-підприємець або інша юридична особа/ фізична особа-підприємець, товари яких розміщені на Сайті Інтернет-магазину.

1.7. Акцепт – надання Покупцем повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується оплатити і прийняти Товар на умовах цього Договору.

2.2. Право власності на Товар переходить до Покупця в момент прийняття (вручення) Товару за умови повної оплати Покупцем вартості товару в порядку та на умовах, встановлених цим Договором.

3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ПРОПОЗИЦІЇ УКЛАСТИ ДОГОВІР

3.1. Прийняття Покупцем пропозиції (надання Акцепту) укласти цей Договір здійснюється шляхом оформлення Замовлення на Товар на Сайті на умовах, зазначених у цьому Договорі.

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Покупець самостійно обирає Товар на Cайті, додає обрані Товари у «Кошик» та натискає кнопку «Оформити замовлення».

4.2. Покупець заповнює форму Замовлення, вказуючи своє дійсне ім’я, прізвище, e-mail (електронну пошту), номер телефону, адресу доставки, спосіб оплати, що є необхідні та обов’язкові для прийняття Замовлення Продавцем та виконання своїх обов’язків за Договором.

4.3. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.4. Укладаючи Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти);

б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України "Про захист персональних даних", про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" йому відомий і зрозумілий.

5. ОБРОБКА ЗАМОВЛЕННЯ

5.1. Строк обробки Замовлення Продавцем становить до 2 (двох) робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо Продавцю необхідний додатковий час на обробку Замовлення такий строк узгоджується з Покупцем додатково.

5.2. У разі неможливості виконання Замовлення через відсутність замовленого Товару Продавець негайно повідомляє про це Покупця, але не пізніше 2 (двох) робочих днів з моменту оформлення Замовлення. Цей Договір вважається розірваними з моменту повідомлення Продавцем Покупця про неможливість виконання Замовлення. В разі отримання Продавцем передплати за замовлений Товар, Продавець зобов’язується повернути Покупцю попередньо списані грошові кошти з рахунку Покупця (передплати) на користь Продавця не пізніше 5 (п’яти) робочих днів, з моменту розірвання цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Оплата Товару здійснюється в один з наступних способів:

- Готівкою в момент отримання Товару.

- У безготівковий спосіб з використанням банківських карт відповідно до правил відповідної платіжної системи.

6.2. Спосіб оплати вартості Товару визначається Покупцем самостійно і вказується при оформленні Замовлення Товару.

6.3. У випадку, якщо Покупець виявив бажання здійснити оплату Товару за допомогою готівкових коштів, оплата Товару здійснюється в момент отримання Товару Покупцем у відповідному відділенні Нова Пошта.

6.4. Невиконання Покупцем своїх зобов’язань щодо оплати замовленого ним Товару вважається односторонньою відмовою Покупця від цього Договору в повному обсязі, що, відповідно, має наслідком припинення в повному обсязі всіх зобов’язань Продавця, що виникли внаслідок прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо укладання цього Договору.


7. СТРОК, ВАРТІСТЬ ТА УМОВИ ДОСТАВКИ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Доставка Товару здійснюється Продавцем за допомогою третьої особи – Нова Пошта. Доставка замовленого Покупцем Товару здійснюється залежно від визначеного Покупцем у відповідному Замовленні на Товар місця доставки (у відділенні/поштоматі Нової Пошти або за адресою Покупця).


7.2. У випадку, якщо обраний покупцем Товар наявний на складі, відправка Товару здійснюється протягом 2 (двох) робочих днів з дня оформлення Замовлення відповідно до розділу 4 цього Договору.

7.3. Зобов’язання Продавця щодо доставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару Новою Поштою Покупецеві.

7.4. Вартість доставки сплачує Покупець при отриманні Товару згідно з тарифами Нової пошти, якщо інші умови оплати доставки не будуть додатково повідомлені на Сайті.

7.5. Доставка та вручення (передання) замовленого Товару визначається правилами Нової Пошти.

8. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ТОВАРУ

8.1. Прийняття Товару здійснюється Покупцем за адресою відділення Нова пошта або за адресою Покупця, що вказані Покупцем у Замовленні. Передача Товару Покупцю здійснюється після повної оплати його вартості.

8.2. Під час прийняття Товару Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноти його комплектності.

8.3. За відсутності зауважень щодо якості та комплектності Товару Покупець зобов’язаний оплатити та прийняти Товар.

8.4. У випадку виявлення Покупцем під час прийняття Товару недоліків або істотних недоліків Товару, Покупець має право відмовитися від прийняття Товару та розірвати цей Договір, або відмовитись від прийняття Товару та вимагати заміни Товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у Продавця.


9. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

9.1. Покупець має право повернути або обміняти отриманий Товар належної якості на аналогічний протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня отримання Товару, не враховуючи дня покупки. Поверненню підлягає Товар за умови збереження оригінальної упаковки, належної якості, а також без ознак використання і пошкоджень.
Товар, що має ознаки використання чи пошкодження не підлягає поверненню/обміну.

9.2. Якщо на момент обміну аналогічного Товару немає у продажу, Покупець має право або придбати будь-які інші Товари з наявного асортименту з відповідним перерахуванням вартості, або здійснити обмін Товару на аналогічний при першому ж надходженні відповідного Товару в продаж.

9.3. Вартість товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

9.4. Повернення Товару належної якості за адресою Продавця здійснюється за рахунок Покупця та Продавцем Покупцеві не відшкодовується.

9.5. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника Товару (Продавця), Покупець має право за своїм вибором вимагати заміни Товару на такий же Товар або на аналогічний Товар, з числа наявних у Продавця або розірвання Договору та повернення сплаченої за Товар грошової суми.

9.6. Продавець оплачує витрати на доставку Товарів у випадку їх повернення чи обміну Товару Продавцю з підстав, передбачених п. 9.5 Договору.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

10.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлення та своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

10.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

10.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними заходами.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

11.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

11.2. Продавець зобов'язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов'язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

11.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.


12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Цей Договір укладений та території України, а правовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються відповідно до чинного законодавства України.

12.2. Недійсність будь-якого положення цього Договору не спричиняє недійсності цього Договору в цілому.

12.3. Усі спори, що виникають між Покупцем та Продавцем у зв’язку із виконанням умов цього Договору будуть вирішуватися шляхом переговорів. У разі неможливості вирішення спору шляхом переговорів таким спір може бути вирішений в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.